Dienste: Sondae 08:00, 09:30, 18:00
Groepe: Woensdae 19:00