Dienste: Sondae 08:00, 09:30, 18:00
Groepe: Woensdae 19:00

BEDIENINGE / MINISTRIES

Selkerk / Groups

Selkerk Koördineerder / Groups Co-ordinator
Past. Baksteen & Isabel Coetzee

Past. Baksteen Coetzee is die Groups HUB-leier en Selkerk Koördineerder van Shalom Aanbiddingsentrum: Montana. Past. Lorentz La Grange se visie en droom is om 12 distrikte asook 12 kerke te hê, en Past. Baksteen ondersteun Past. Lorentz se visie en droom deur leiers op te rig. Hy bied ook die vak "Cell Church Principles" by Shalom Bybelskool Program aan. / Past. Baksteen Coetzee is the Groups HUB Leader and Cell Church Co-ordinator of Shalom Worship Centre: Montana. Past. Lorentz La Grange's vision and dream is to have 12 districts as well as 12 churches, and Past. Baksteen support's his vision and dream by training and releasing leaders. He also teaches "Cell Church Principles" as a subject in the Shalom Bible School Program.

Selkerk / Groups

Distrikte / Districts

1
Past. Baksteen & Isabel Coetzee
2
Past. Eddie & Irene Warren
3
Past. Hanlie & Frans du Plooy
4
Past. Charles & Past. Lize Bradfield
5
Jaacie & Natasha Visagie
6
Coming Soon
7
Coming Soon
8
Coming Soon
9
Coming Soon
10
Coming Soon
11
Coming Soon
12
Coming Soon

'n Selgroup naby jou? / A Small Group close to you?