Waar kan jy betrokke raak

Growth Track

  • Wil jy weet wat ons glo,?   

  • Stel jy belang om by ons aan te sluit?   

  • Wil jy gedoop word?   

  • Wil jy jou eie bediening / roeping ontdek?

  • Wil jy betrokke raak?

REGISTREER VIR GROWTH TRACK WAT ELKE SONDAG OM 08:00 IN DIE ADMINSAAL AANGEBIED WORD!

Kontak Anri Spies by

012 524 3347/8

Just Kids - Kinderbediening

Ons kinderbediening maak voorsiening vir elke ouderdom en fase van jou kind se lewe!

Kontak Ps Jurgens Spies by

082 369 7363

SELKERK

Ons gemeente funksioneer as 'n selkerk.   

Daar is 4 verskillende tipe selgroepe, wat in 4 distrikte onder 4 distriks pastoorspare ingedeel is.   

 

Aan die begin van elke kwartaal vind 'n Selgroep EXPO plaas in die ouditorium, waartydens die sellede kan registreer vir selgroepe vir die komende kwartaal.

Kontak Ps Jaco Snyman by

079 883 9623

KINGDOM BUSINESS

'n Interkerklike byeenkoms vir sakelui en gewone mense rondom Finansiële Bybelse Beginsels, aangebied deur Dr Marius Higgins.

Kontak Jackson Terblanche by

072 809 1074

SOZO - 2.jpg

SOZO

Het jy 'n behoefte aan 'n geestelike bedienings- / beradingsessie?

Stuur 'n epos aan

om 'n afspraak te skeduleer